Håp i Havet 2022 – Et hav på deling

Årets konferanse går av stabelen 16. og 17. februar, og i år markerer vi også at det er det 20. året konferansen avholdes.

Grunnet pandemien ble fjorårets konferanse et heldigitalt arrangement. I år har vi endelig kunne planlagt en fysisk gjennomføring. Er det én ting pandemien har lært oss er det viktigheten av samarbeid, samt evnen til omstilling og nytenking. Dette har vi tatt med oss inn i årets tema hvor vi under slagordet «Et hav på deling» ønsker å rette søkelyset på sameksistens og samarbeid på tvers av regioner, land og næringer. Det er mange aktører på havet og alle med ulike, ofte motstridende, interesser. Med så mange aktører både nasjonalt og internasjonalt: Hvordan kan havnæringene sameksistere i framtiden? Vil det i det hele tatt være kapasitet til en sjømatnæring i vekst? Finnes det gode løsninger for samarbeid på tvers av ulike næringer? Dette er bare noen av spørsmålene vi håper å bli klokere på i løpet av konferansen.