Håp i Havet 2022

 Håp i Havet styret 2022 er godt i gang med planleggingen av neste års konferanse. Konferansen går av stabelen den 16.-17. febraur 2022, og arragneres da for den 20.gangen! Tema for konferansen kommer fortløpende.

 

Håp i Havet 2021 – Veien til matfatet 

Sjømatnæringen er viktig for Norge. Gjennom mange år har den utviklet seg til å bli utrolig kompleks. Håp i Havet 2021 ønsker å belyse et bredt spekter av tema innenfor sjømatnæringen. Hovedtemaet for konferansen er derfor «Veien til matfatet». Vi har valgt å dele inn konferansen i en næringslivsdag med bedriftspresentasjoner, og en temadag der det vil bli drøftet problematikk, utfordringer og muligheter innenfor fiskeri og havbruk. Sistnevnte er delt inn i følgende undertema:

Fiskerikriminalitet

Strukturering i fiskeflåten

“Ut på havet eller inn på land?”

Trafikklyssystemet