Håp i Havet 2020 – Å forme fremtiden

 

Sjømatnæringen har vært viktig for Norge i årevis, med ny kunnskap byr havet på enda større muligheter. Håp i Havet 2020 ønsker å utforske hva man kan forvente seg i fremtiden, og hvordan vi som studenter kan være med på å forme den. Styret ønsker å gjøre dette ved å fokusere på 5 områder som vi mener er viktig for å navigere oss frem til en best mulig fremtid.

Studenter og unge er viktige for havets fremtid, det er vi som skal sikre miljømessig bærekraft, samtidig som vi skal innovere og utvikle sjømatnæringen videre. Foredragsholderne som kommer til årets konferanse har blitt tildelt 5 forskjellige hovedtema rettet mot “Å forme fremtiden”.

Innovasjon  Finne nye smarte løsninger 

Kunnskap – Økt forståelse  

Miljø  Bevare livet i havet 

Omdømme  Kvalitet i alle ledd 

Politikk  Klare retningslinjer for å sikre næringens legitimitet 

Vi i styret til Håp i Havet 2020 gleder oss til å se DEG på årets konferanse. Mens du venter kan du sjekke ut programbladet.