Håp i Havet 2022 – Et hav på deling

Årets konferanse går av stabelen 16. og 17. februar, og i år markerer vi også at det er det 20. året konferansen avholdes.

Grunnet pandemien ble fjorårets konferanse et heldigitalt arrangement. Håp i Havet 2022 må dessverre gjennomføres med en hybridløsning, fysisk og digitalt. Med regjeringens nye tiltak kan vi ikke gjennomføre konferansen slik vi hadde ønsket. Dette syntes vi er kjempe leit da vi hadde store planer og ambisjoner! Heldigvis kan det gjennomføres delvis fysisk, men da med et begrenset antall og visse smittetiltak. Vi går nå inn i en hektisk periode med mye planlegging, men vi har tro på at vi skal klare å arrangere en vellykket konferanse, og få en verdig markering på 20-årsjubileet til Håp i Havet!

Er det én ting pandemien har lært oss er det viktigheten av samarbeid, samt evnen til omstilling og nytenking. Dette har vi tatt med oss inn i årets tema hvor vi under slagordet «Et hav på deling» ønsker å rette søkelyset på sameksistens og samarbeid på tvers av regioner, land og næringer. Det er mange aktører på havet og alle med ulike, ofte motstridende, interesser. Med så mange aktører både nasjonalt og internasjonalt: Hvordan kan havnæringene sameksistere i framtiden? Vil det i det hele tatt være kapasitet til en sjømatnæring i vekst? Finnes det gode løsninger for samarbeid på tvers av ulike næringer? Dette er bare noen av spørsmålene vi håper å bli klokere på i løpet av konferansen.