Håp i Havet har gleden av å kalle inn til allmøte 14. mars 2024 kl. 16:15 i Store auditorium på Norges fiskerihøgskole.

Alle studenter som er semesterregistrert ved BFE ved allmøtets dato har stemmerett på møtet og kan stille til valg.

Trykk «SKAL» på dette arrangementet på Facebook dersom du ønsker å delta, slik at vi kan planlegge riktig mengde pizza og snacks.

Vi oppfordrer alle studenter som er nysgjerrig på Håp i Havet til å delta på allmøtet. Her kan du lære mer om hvordan Håp i Havet gjennomføres, komme med innspill til neste års konferanse, og være med å velge styre for Håp i Havet 2025.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to protokollunderskrivere
  3. Styrets beretning
  4. Økonomirapport
  5. Eventuelle forslag til vedtektsendringer
  6. Valg av nytt styre
  7. Innkommende forslag

Frister:

  • Frist for å sende inn forslag til vedtektsendringer er torsdag 7. mars kl. 16.15. Sendes til kontakt@haapihavet.com.
  • Frist for å sende inn øvrige forslag er 11. mars kl. 16.15. Sendes til kontakt@haapihavet.com
  • Dersom du ønsker å stille til valg så kan du gjøre dette under allmøtet, eller gi beskjed på mail dersom du ikke har mulighet til å delta på allmøtet.

Håp i Havet er en studentdrevet konferanse som har som formål å knytte studenter og næringsliv, og samtidig løfte frem dagsaktuelle temaer innenfor fiskeri- og havbruksnæringen. Som styremedlem i Håp i Havet har man mulighet å være med på å arrangere konferansen, og tilegne seg verdifull erfaring innenfor både ledelse, økonomi, sosiale medier og markedsføring, og arrangementplanlegging.

Dersom du er forhindret fra å delta fysisk, men ønsker å delta digitalt, kan du ta kontakt med oss på kontakt@haapihavet.com.

Vedtekter og stillingsbeskrivelser finner du på denne siden: https://haapihavet.com/bli-med-i-styret/.

Styrets forslag til vedtektsendringer kan du lese her: Vedtekter for Håp i Havet – forslag til allmøte 2024

Med vennlig hilsen

Styret i Håp i Havet 2024
v/ styreleder Sindre Bergvik
kontakt@haapihavet.com
haapihavet.com | facebook | instagram