Allmøte i Håp i Havet 2024

Allmøte i Håp i Havet 2024

Håp i Havet har gleden av å kalle inn til allmøte 14. mars 2024 kl. 16:15 i Store auditorium på Norges fiskerihøgskole. Alle studenter som er semesterregistrert ved BFE ved allmøtets dato har stemmerett på møtet og kan stille til valg. Trykk «SKAL» på dette...