Interessert i et verv i Håp i Havet?

Er du student ved BFE-fakultetet har du muligheten til å få et lærerikt, spennende og givende verv. Det er helt uforpliktende å møte opp på årsmøte!

Hvis du synes dette høres ut som et interessant verv kan du lese deg opp på stillingsbeskrivelsene og vedtektene ved å bruke knappene under.

Hvorfor et verv i Håp i Havet?

Det beste med vervet var hvor sosialt det var, og hvor sammensveisa som styre man blir når alle jobber hardt mot et mål! Jeg hadde et stort læringsutbytte, hvor jeg stadig fikk utfordre meg selv på kreativitet og løsningsorientering! Vil anbefale alle et verv i Håp i Havet.

Mathea Jordbru
Kommunikasjonsansvarlig 2022

Med verv i HiH vil man få en unik mulighet til å planlegge og arrangere en studentkonferanse på egenhånd. Det jeg likte best var at man hadde et felles konkret mål man jobbet mot. Man lærer hvordan man selv arbeider både alene og sammen med andre i praksis. I tillegg til dette ga det oss mulighet å komme tett på næringa og andre eksterne aktører. Utbyttet har gitt meg både praktisk og teorietisk kunnskap om prosjektorganisering og samarbeid som jeg ikke ville fått gjennom fag på skolen.

Christoffer Høyer
Styreleder 2021

Vervet er en fantastisk mulighet for å tilegne seg ny kunnskap og forstå kompleksiteten i å planlegge et så stort arrangement som Håp i Havet er. Du vil få utfordringer som er lik det du møter i arbeidslivet og er du heldig sitter du igjen med et nettverk som er gull verdt.

Marcus Gamst Johansen
Kommunikasjonsansvarlig 2020

Et verv i Håp i Havet gir verdifull erfaring som en kan ta med seg inn i «voksenlivet». Det er et år hvor man får testet samarbeid, prosjektorganisering og kommunikasjonsevner til det ytterste. Håp i Havet 2022 ble planlagt og gjennomført i en tid med stadige endringer i korona-restriksjoner. Det var svært lærerikt å planlegge et stort arrangement i en så usikker tid. Personlig ga vervet i Håp i Havet meg mye selvtillit i jobbsøkerprosessen, og det var nok en viktig faktor til at jeg kunne gå rett ut i fulltidsjobb ved avsluttet studie. I arbeidslivet har jeg tatt med meg erfaringene fra å jobbe i team, ofte med korte tidsfrister og høy stressfaktor.

 Hanne Askestad
Styreleder 2022

Noe av det beste med å sitte i styret i Håp i havet var å bli kjent med fantastiske mennesker på tvers av de ulike kull, og man får man en fantastisk mulighet til å knytte kontakt med næringslivet og jobbe sammen mot et felles mål. Vervet i HiH er kanskje noe av det beste jeg har gjort i løpet av studiet og det er erfaring jeg absolutt ikke kunne vært foruten. På grunn av korona måtte vi raskt omstille oss og nærmest forkaste opplegget som hadde vært tidligere år til fordel for en digital versjon. Til tross for at det var en prøvelse når vi sto i situasjonen har det gitt meg en trygghet når det kommer til å stå kontinuerlig omstilling.

Amalie Uchenna Odu
Arrangementansvarlig 2021