Program 2024

Håp i Havet 2024 – Framtidens mannskap

Tema for årets konferanse er «Fremtidens mannskap». Sjømatnæringene skal utvikles innenfor naturens tålegrense, og dette er en av driverne for ny teknologi og nye driftsformer. Hvilken betydning vil dette ha for hvilke jobber som blir tilgjengelig og hvilke utdanninger som er etterspurt? Konferansen Håp i Havet 2024 vil utfordre politikere, universitetet og bedrifter på hvordan vi skal bygge kompetansen som trengs i framtidens sjømatnæring. Også andre spørsmål om rekruttering til sjømatnæringa vil bli belyst: Hvordan gjør vi sjømatnæringa mer attraktiv for kvinnelige arbeidstakere? Er dagens studenter klare for å bemanne en næring med størst aktivitet ute i distriktet?

ONSDAG 7. FEBRUAR

 

09:00

Registrering og kaffe

Sted: Teorifagsbygget Hus 1, etasje 1 på rom 1101.

10:00

ÅPNINGSTALER

Styreleder Sindre Bergvik

Sametingspresident Silje Karine Muotka

10:30

VISJONER FOR FRAMTIDENS SJØMATNÆRING

«Havets tilstand og rammene for framtidens fiskeri og havbruk»
Karin Kroon Boxaspen, forskningsdirektør i Havforskningsinstituttet

Panelsamtale: «Visjoner for framtidas sjømatnæringer»

 • Karin Kroon Boxaspen, forskningsdirektør i Havforskningsinstituttet
 • Silje Karine Muotka, Sametingspresident
 • Kristina Sigurdsdottir Hansen, Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet
 • Ordstyrer: Kjersti Sandvik

Bedriftsinnslag:

 • Andfjord Salmon
 • Brødrene Karlsen
12:00Lunsj og mingling
13:00

VILJE TIL OMSTILLING?

«Makt og avmakt i laksenæringa»
Simen Sætre, journalist og forfatter av «Den nye fisken»

«Hvem er neste generasjon sjømatentusiaster og er næringa klare for dem?»
Jannicke Eckhoff, prosjektleder i Sjømat Norge

Bedriftsinnslag:

 • Lerøy
 • Stingray

Panelsamtale:
«Vilje til omstilling i laksenæringa»

 • Jannicke Eckhoff, Sjømat Norge
 • Simen Sætre, journalist
 • Robert Eriksson, Sjømatbedriftene
 • Sondre Eide, Eide Fjordbruk
 • Thomas Myrholt, Akvafuture
 • Ordstyrer: Kjersti Sandvik
15:00 – 16:00Mingling
15:00-17:00Speeddate for bachelor- og masterstudenter

TORSDAG 8. FEBRUAR

 

08:30

Registrering og kaffe

Sted: Teorifagsbygget Hus 1, etasje 1 på rom 1101.

09:00

DISTRIKTSNÆRINGER OGSÅ I FRAMTIDA?

Bedriftsinnslag:

 • Cermaq
 • Grieg Seafood

«Hva skal til for økt sysselsetting og bosetting i distriktene?»
Sunniva Solnør, Ruralis

10:00 – 10:30Pause og kaffe
10:30

Bedriftsinnslag:

 • Nova Sea
 • Norges sjømatråd

Panelsamtale:
«Hvordan rekruttere flere kvinner til sjømatnæringene?»

 

 • Ida Marie Grape, Hun Fisker
 • Kathleen Mathisen, Grieg Seafood
 • Hanna Arctander, Norges Kystfiskarlag
 • Ordstyrer: Kjersti Sandvik
11:30

 

Lunsj og mingling

 

13:30

HVEM ER FRAMTIDENS MANNSKAP? 

«Norge skal kutte utslipp av CO2 – Hva er status og muligheter for sjømatnæringen?»
Erik Ianssen, ZeroKyst

Bedriftsinnslag:

 • Biomar

Debatt: Hvordan ser framtidens fiskerier ut?

 • Elisabeth Sørdahl, ordfører for Øksnes Kommune fra Høyre
 • Torgeir Knag Fylkesnes (SV)
 • Stine Akselsen, direktør industri i Sjømat Norge
14:50Kåring av vinnere på konkurransene
15:00Takk for i dag!
17:30Mastermingling
18:30Dørene åpner på Radisson Blu
19:00Bankett på Radisson Blu

                     Konferansier:

Hanna Bakke-Jensen
Rådgiver i Norges Fiskarlag

Hanna Bakke-Jensen er rådgiver i Norges Fiskarlag, og kommer fra Båtsfjord i Øst-Finnmark. Hun er vant til å forklare kompliserte fiskerisaker som podcastvert i «Jeg kan ingenting om fisk», og vil lede oss stødig gjennom to dager konferanseprogram på Håp i Havet 2024.

                     Ordstyrer i panelsamtalene:

Kjersti Sandvik
Debattleder i Fiskeribladet

Kjersti Sandvik er debattleder i Fiskeribladet, og har skrevet flere bøker om oppdrettsnæringen. Hun er en erfaren ordstyrer som vil sørge for spennende panelsamtaler underveis i konferansen.

                     Foredragsholdere dag 1:

Silje Karine Muotka
Sametingspresident

Silje Karine Muotka ble valgt til sametingspresident i 2021. Silje kommer fra Nesseby i Øst-Finnmark og representerer partiet Norske Samers Riksforbund (NSR).

Kristina Sigurdsdottir Hansen
Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet

Kristina Sigurdsdottir Hansen er statssekretær for fiskeri- og havministeren. Kristina kommer fra Færøyene, og har tidligere blant annet vært ordfører i Nordkapp kommune i Finnmark. 

Karin Kroon Boxaspen
Forskningsdirektør i Havforskningsinstituttet

Karin Kroon Boxaspen er forskningsdirektør i Havforskningsinstituttet, og leder blant annet instituttets prosjektportefølje. Hun anses som en av våre fremste eksperter på lakselus.

Simen Sætre
Forfatter og journalist

Simen Sætre er forfatter og jounalist. I 2022 ga han ut boka «Den nye fisken» sammen med Kjetil Østli, en bok som tar for seg utviklingen av laksenæringa i Norge og om de utilsiktede konsekvensene som har dukket opp på veien. 

 

Jannicke Eckhoff
Prosjektleder i Sjømat Norge for Next Generation Seafood

Jannicke Eckhoff leder prosjektet Next Generation Seafood i Sjømat Norge som har undersøkt de unges tilnærminger og perspektiver på sjømatnæringen. Hun driver også podcasten «Hekta på Havbruk» sammen med oppdretter Aino Olaisen. 

Debatt: Vilje til omstilling i laksenæringa

Jannicke Eckhoff

Sjømat Norge

Simen Sætre

Forfatter og journalist

Robert Eriksson

Sjømatbedriftene

Sondre Eide

Eide Fjordbruk

Thomas Myrholt

Akvafuture

                     Foredragsholdere dag 2:

Sunniva Midthaug Solnør
Forskningsassistent, Ruralis

Sunniva Midthaug Solnør er forskningsassistent ved Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning. Hun jobber fra Trondheim med blant annet med utviklingen i kystsamfunn. 

Erik Ianssen
Leder i ZeroKyst og daglig leder i Selfa Arctic

Erik Ianssen leder ZeroKyst-konsortiet, hvor ni firma og instutisjoner investerer 200 millioner kroner for å utvikle teknologi for lav- og nullutslipp i fiskeri og oppdrett.

Panelsamtale: Hvordan rekruttere flere kvinner til sjømatnæringene?

Ida Marie Grape

Fabrikksjef på Polar Pioneer

Kathleen Mathisen

CHRO i Grieg Seafood

Hanna Arctander

Daglig leder i Kystfiskarlaget

Debatt: Hvem er framtidens mannskap?

Elisabeth Sørdahl

Ordfører for Øksnes Kommune fra Høyre

Torgeir Knag Fylkesnes

Stortingsreprentant og nestleder i SV

Stine Akselsen

Direktør industri i Sjømat Norge

Bedrifter