Program

09:00 Registrering
10:00

Åpningstale styreleder

Sindre Bergvik

12:00

 

Lunsj og mingling

 

15:00 Avslutning dag 1
15:00 Mingling
15:00-17:00 Speeddate
09:00 Åpning av dag 2
11:30 Lunsj og mingling
15:30 Avslutning dag 2
18:00 Mastermingling
19:00 Festmiddag

Foredragsholdere

Liv B. Ulriksen
Konsernsjef, Sparebank 1 Nord-Norge

Ulriksen er utdannet fiskerikandidat med hovedfag i økonomi. Hun er tidligere banksjef i Fokus Bank/Danske Bank, og har ledererfaring fra Fiskeriforskning og Nofima AS. Ulriksen startet i banken i 2008 og har vært konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge siden 26. februar 2020.

Martin Skaug
Kommunikasjonsdirektør, Norges Sjømatråd

Martin Skaug (f. 1990) startet sin karriere i sjømatindustrien som røkter i en alder av 16. Han er utdannet ved UiT – Norges arktiske universitet og har en mastergrad i ledelse, innovasjon og marked. Martin begynte som trainee i Sjømatrådets markedsavdeling i 2016 og ble etter hvert fast ansatt i kommunikasjonsavdelingen. Han har blant annet arbeidet med virksomhetskommunikasjon, kommunikasjonsstrategi og internasjonal PR. Nå leder han kommunikasjonsavdelingen og er blant annet styreleder i Buktafestivalen.

Audun Iversen
Forsker, Nofima

Audun Iversen er forsker hos Nofima, samtidig som han underviser ved UiT. Han har lenge jobbet med ringvirkninger fra fiskeri og havbruk, og sammenhengen mellom utviklingen i flåte, industri og samfunn. Han har også jobbet mye med effekter av reguleringer og andre offentlige virkemidler, konkurranseevne, globalisering, innovasjon og differensiering, alltid med norsk sjømatnæring som empiri.

Kathrine Tveiterås
Prorektor utdanning, Universitetet i Tromsø

Kathrine Tveiterås er prorektor utdanning ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har tidligere vært leder for Norges fiskerihøgskole og dekan ved fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Kathrine har også flere verv og har deltatt i offentlig utredningsarbeid. Blant annet ledet hun arbeidet med den såkalte bearbeidingsrapporten – Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien

Roger B. Larsen  
Leder av senter for forskningsdrevet innovasjon SFI Dsolve- Senter for utvikling av bionedbrytbar plast for applikasjoner i fiskeri og akvakultur.  

Senteret har som visjon å redusere plastsøppel og tilhørende problemer som makro-, mikroplast og spøkelsesfiske forårsaket av fiskeri- og havbruksnæringen. Senterets ambisjon er å plassere Norge i spissen for forskning, utvikling og bruk av smarte biologisk nedbrytbare materialer for å redusere det globale problemet med marin forsøpling fra sjømatnæringene. 

Ørjan Nergaard

Styreleder Cod Cluster, Daglig leder Patriot AS

Ørjan Nergaard er utdannet ved Fiskerihøgskolen i Tromsø. Han har jobbet som Havnesjef, Råstoffleder i Scanbio og som Råstoffsjef i Lerøy Norway Seafoods. Ørjan har vært med i både Fiskekrimutvalget og i Bearbeidingsutvalget. Nå er han i gang med å starte sin egen produksjonsbedrift.

 

Stefan Paulsen
Samfunnskontakt og lokalitetsutvikler, KIME Akva

Stefan Paulsen er lokalitetsutvikler og samfunnskontakt for KIME Akva. Paulsen er utdannet geolog og kommer fra Finnsnes på Senja. Han har tidligere erfaring fra petroleumsnæringa i både Oljedirektoratet og Equinor. I 2016 oppdaget han havbruksverdenen gjennom lokalitetsutvikling i SalMar Nord. I dag jobber han for KIME Akva med målsetning om å få klarert gode lokaliteter for torskesatsningen i nord.

Bent Dreyer
Forskningssjef, Nofima

Dreyer er forskningssjef for faggruppen Næringsøkonomi og professor II ved Norges Arktiske universitet (UiT). Fra 1. desember 2022 til 1. april 2023 er han konstituert som divisjonsdirektør for Sjømatdivisjonen i Nofima. Hannes fagfelt er næringsøkonomi og strategi. Dreyer har også doktorgrad i foretaksstrategi. Fagområdene anvendes i analysering av sjømatsektoren.

 

Debatt: Grunnrenteskatt i havbruk

Matias Hogne Kjerstad

Troms SV

Øyvind Andre Haram

Sjømat Norge

Kristina Sigurdsdottir Hansen

Nærings- og fiskeridepartementet

Bernt Arne Bertheussen

Handelshøgskolen, UiT

Mathias Lundberg

Gratanglaks

Bedrifter