Håp i Havet 2021 – Veien til matfatet

 

Sjømatnæringen er viktig for Norge. Gjennom mange år har den utviklet seg til å bli utrolig kompleks. Håp i Havet 2021 ønsker å belyse et bredt spekter av tema innenfor sjømatnæringen. Hovedtemaet for konferansen er derfor «Veien til matfatet». Vi har valgt å dele inn konferansen i en næringslivsdag med bedriftspresentasjoner, og en temadag der det vil bli drøftet problematikk, utfordringer og muligheter innenfor fiskeri og havbruk. Sistnevnte er delt inn i følgende undertema:

Fiskerikriminalitet

Strukturering i fiskeflåten

“Ut på havet eller inn på land?”

Trafikklyssystemet 

Årets styre er topp motiverte for å gjøre konferansen best mulig. Situasjonen vi befinner oss i tvinger oss til å tenke nytt, være kreativ og se løsninger istedenfor problemer. Vi har stor tro på at dette blir en spennende konferanse som vil gi oss gode erfaringer samtidig som vi bidrar til et godt faglig innhold for alle deltagere.